Ներմղող պոմպի գլանում ջրի ճնշումը \(P\ \)=800 կՊա է:
 
Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն է \(S\ \)=400 սմ² մակերեսով մխոցը  \(h\ \)=81 սմ-ով տեղափոխելիս կատարած  \(A\) աշխատանքը:
 
Պատասխանը կլորացնել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝    կՋ:
 
pompa.gif