Տառերով գրի՛ առ, թե քանի պատվիրան է Աստված Մովսեսին հայտնում:
 
Պատասխան՝
 
ISJabalMusa.jpg
Աղբյուրները
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/73/ISJabalMusa.JPG