Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Աբրահամ նախահայր

Բարդություն հեշտ

1
2. Մանուկ Մովսեսը Եգիպտոսում

Բարդություն հեշտ

1
3. Իսրայելի ցեղերը

Բարդություն հեշտ

1
4. Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ

Բարդություն միջին

2
5. Հրեաները Եգիպտոսում

Բարդություն միջին

3
6. Ճանապարհ դեպի Քանան

Բարդություն միջին

3
7. Աշխարհագրական տեղանուններ

Բարդություն բարդ

4
8. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5
9. Իրադարձությունների հաջորդականություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Աբրահամն ու սերունդները

Բարդություն միջին

12

Նյութեր ուսուցչի համար