Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աբրահամն ու իր սերունդները Ներկայացվում են ընդհանուր տեղեկություններ Աբրահամի և նրա սերունդների՝ Իսահակի, Հակոբի, հրեական 12 ցեղերի ծագման, Եգիպտական գերության ու ստրկության լծից ազատման, Մովսեսի կողմից 10 պատվիրանների ստացման վերաբերյալ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աբրահամ նախահայր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ Աբրահամի՝ որպես ժողովրդի նախահայր ընտրության պայմանները, բնակվելու վայրերն ու ընտանիքը
2. Մանուկ Մովսեսը Եգիպտոսում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ մանուկ Մովսեսի փրկության հանգամանքները
3. Իսրայելի ցեղերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ ընդհանուր տեղեկություններ Իսրայելի ժողովրդի ծագման մասին
4. Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Իմանալ Իսրայելի ժողովրդի նախահայրերի անունները
5. Հրեաները Եգիպտոսում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Իմանալ հրեա ժողովրդի՝ Եգիպտոսում հաստատվելու պայմանները
6. Ճանապարհ դեպի Քանան 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Իմանալ Քանան ուղևորվելու հանգրվանները, պատվիրանների ստացման մանրամասները
7. Աշխարհագրական տեղանուններ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Իմանալ թեմայում հանդիպող աշխարհագրական տեղանունների դիրքը
8. Համապատասխանեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ համապատասխանեցնել հասկացությունները կամ անուններն իրենց բացատրություններին կամ մեկնաբանություններին
9. Իրադարձությունների հաջորդականություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ վերականգնել դեպքերի հաջորդականությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աբրահամն ու սերունդները 00:07:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «»Աբրահամն ու սերունդները» թեմայի վերաերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աբրահամն ու սերունդները 00:12:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «Աբրահամն ու սերունդները» թեմայի վերաբերյալ
2. Աբրահամն ու սերունդները 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ «Աբրահամն ու սերունդները» թեմայի վերաբերյալ