Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Աբրահամ նախահայր 1Մ.
2. Աշխարհագրական տեղանուններ 4Մ.
3. Իրադարձությունների հաջորդականություն 5Մ.
4. Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ 2Մ.