Համապատասխանեցրու՛ թվերն ու տառերը:
 
Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխանները իրարից անջատել ստորակետով:
  
\(1\). Ավագ որդի
\(2\). Կրտսեր որդի
\(3\). Ընկերներ
\(4\). Ծառաներ

Ա. Հայտնում են եղբոր վերադարձի լուրը:
Բ. Լքում են տղային դրամները վերջանալուն պես:
Գ. Զղջում է իր վարքի համար:
Դ. Չի ցանկանում մասնակցել խնջույքին:
 
Պատասխան՝