Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավազակների հարձակումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հրեա քահանան, պաշտոնյան, սամարացին

Բարդություն հեշտ

1
3. Ճանապարհորդի ուղևորումը

Բարդություն հեշտ

1
4. Վիրավորին հանդիպած անձանց վարքը

Բարդություն միջին

2
5. Որդին հեռանում է տնից

Բարդություն միջին

3
6. Մոլորյալ որդին.պնդում

Բարդություն միջին

4
7. Մոլորյալ որդու վերադարձը

Բարդություն բարդ

5
8. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5
9. Իրադարձությունների հաջորդականություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար