Նշի՛ր, թե  ով ընդհանրապես չմոտեցավ վիրավոր հրեային:
 
 
006-good-samaritan.jpg
Աղբյուրները
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Good_Samaritan/overview_images/006-good-samaritan.jpg?1436947722