Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը. ինչպե՞ս է վարվում սամարացին՝ տեսնելով ճանապարհին ընկած վիրավորին:
 
 
009-good-samaritan.jpg
Աղբյուրները
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Good_Samaritan/overview_images/009-good-samaritan.jpg?1436947722