Ամբողջացրու՛ նախադասությունը՝ բերված տաբերակներից ընտրելով բաց թողնված արտահայտությունը:
 
_______________ խնդրում է իր բաժին ժառանգությունը:
 
 
return-of-the-prodigal-son-1773_u-l-ppli970-w300.jpg
Աղբյուրները
https://imgc.artprintimages.com/img/print/return-of-the-prodigal-son-1773_u-l-ppli970.jpg?h=550&w=550