Պնդումը ճի՞շտ է, թե՞ սխալ:
 
Հայրը, տեսնելով մոլորյալ որդուն, միանգամից ճանաչեց նրան:
 
Պատասխան՝
 
Return_of_the_Prodigal_Son_1667-1670_Murillo.jpg
Աղբյուրները
https://adoracionyliberacion.files.wordpress.com/2017/03/img_6834.jpg