Վերհիշի՛ր և նշի՛ր, թե մինչև երբ Զաքարիան համր մնաց: