Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հովհաննեսի ծննդյան ավետիսը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գաբրիել հրեշտակը և Զաքարիան

Բարդություն հեշտ

1
3. Հովհաննես

Բարդություն հեշտ

1
4. Հովհաննես Մկրտիչ և Հիսուս

Բարդություն միջին

2
5. Հիսուսի մկրտությունը

Բարդություն միջին

3
6. Հիսուսի մկրտությունը և հեռացումը անապատ

Բարդություն միջին

3
7. Հիսուսի փորձությունները

Բարդություն բարդ

4
8. Հիսուսի հաղթանակն անապատում

Բարդություն բարդ

5
9. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար