Գրի՛ առ բաց թողնված բառերը /մեկական բառ/ նախադասությունը ճիշտ լրացնելու համար:.
 
Սատանան, երրորդ _____________ հետո վերջնականապես հասկանալով իր ______________, հեռացավ Հիսուսից:
 
\(1\)-ին պատասխան՝ 
 
\(2\)-րդ պատասխան՝