Համապատասխանեցրու՛ բառերը (անունները) և բացատրությունները (նկարագրությունները):
 
Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխաններն իրարից անջատիր ստորակետով:
  
\(1\). Հովհաննես Մկրտիչ
\(2\). Հիսուս Քրիստոս
\(3\). երկրպագել
\(4\). փորձության ենթարկել

Ա. անապատում \(40\) օր գտնվելով՝ ոչինչ չկերավ ու քաղց զգաց
Բ. խոնարհումով պաշտամունք մատուցել
Գ. մարդիկ նրան ընդունում էին որպես սուրբ և մարգարե
Դ. գայթակղեցնել
 
Պատասխան՝