Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Հովհաննեսի ծննդյան ավետիսը 1Մ.
2. Հովհաննես Մկրտիչ և Հիսուս 2Մ.
3. Հիսուսի հաղթանակն անապատում 5Մ.
4. Հովհաննես 1Մ.