Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հիսուսի մկրտությունն ու փորձությունները Նկարագրվում են Հովհաննես Մկրտչի ծնունդը և քարոզչությունը, Հիսուս Քրիստոսի մկրտության մանրամասները, Հիսուսի՝ անապատում կրած փորձությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հովհաննեսի ծննդյան ավետիսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ Հովհաննես մկրտչի ծննդյան նախապատմությունը
2. Գաբրիել հրեշտակը և Զաքարիան 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ Գաբրիել հրեշտակի՝ Զաքարիային հայտնվելու մանրամասները
3. Հովհաննես 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ Հովհաննես Մկրտչի՝ անապատում քարոզելու մանրամասները
4. Հովհաննես Մկրտիչ և Հիսուս 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Իմանալ Հովհաննես Մկրտչի և Հիսուսի առաջին հանդիպման մանրամասները
5. Հիսուսի մկրտությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաջադրանք Հիսուսի մկրտության վերաբերյալ
6. Հիսուսի մկրտությունը և հեռացումը անապատ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Իմանալ Հիսուս Քրիստոսի մկրտության և այդ իրադարձությանը հաջորդող հանգամանքները
7. Հիսուսի փորձությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Իմանալ Հիսուսի՝ անապատում փորձության ենթարկվելու մանրամասները
8. Հիսուսի հաղթանակն անապատում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ վերհիշել Հիսուսի փորձությունները և վերականգնել բաց թողնված բառերը
9. Համապատասխանեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ համապատասխանեցնել անունները կամ հասկացությունները իրենց բացատրություններին կամ նկարագրություններին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունն ու փորձությունները 00:10:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ «Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունն ու փորձությունները» թեմայի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունն ու փորձությունները 00:13:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ «Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունն ու փորձությունները» թեմայի վերաբերյալ
2. Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունն ու փորձությունները 00:18:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ «Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունն ու փորձությունները» թեմայի վերաբերյալ