Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը. հրեշտակը Մարիամին հայտնեց, որ նրա որդին՝