Գրի՛ առ, թե որ քաղաքում էին ապրում Հովակիմն ու Աննան:
 
Պատասխան՝
 
549585650x410.jpg
Աղբյուրները
https://i.obozrevatel.com/2017/12/22/549585650x410.jpg?size=600x400