Գրի՛ առ, թե որ տոնի նախօրյակին էին Հիսուսն ու աշակերտները գտնվում Բեթանիայում:
 
Պատասխան՝