Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երուսաղեմ մուտքից առաջ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հիսուսի դիմավորումը Երուսաղեմում

Բարդություն հեշտ

1
3. Զատկի նախապատրաստում

Բարդություն հեշտ

1
4. Հիսուս Բեթանիայում

Բարդություն միջին

2
5. Ոտնլվա և հաջորդող դեպքեր

Բարդություն միջին

2
6. Վերջին ընթրիքը

Բարդություն միջին

3
7. Ընթրիքին հաջորդող դեպքերը

Բարդություն բարդ

4
8. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5
9. Իրադարձությունների հաջորդականություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար