Իրադարձությունները դասավորի՛ր ըստ հաջորդականության:
 
\(1.\) Հիսուս վերցնում է ջուրը և հերթով լվանում բոլոր աշակերտների ոտքերը:
\(2.\) Հիսուս ձեռքի պատառը տալիս է Հուդային:
\(3.\) Հիսուս Պետրոսին և Հովհաննեսին պատվիրում է գնալ Երուսաղեմ:
\(4.\) Հիսուս աշակերտներին նաև հայտնում է, որ նրանցից մեկը մատնելու է Իրեն:
 
Պատասխանը գրելիս նշի՛ր միայն թվերը՝ միմյանցից անջատելով ստորակետերով (;)
 
Պատասխան՝