Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Փշերի և պարարտ հողի սերմերը 1Մ.
2. Որոմի առակի մեկնաբանում 3Մ.
3. Որոմների առակից պնդումներ 4Մ.
4. Սերմնացանի առակի բովանդակությունն ու մեկնությունը 4Մ.