Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Փշերի և պարարտ հողի սերմերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հիսուս՝ ուսուցիչ և վարդապետ

Բարդություն հեշտ

1
3. Հիսուսի իմաստնությունը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճանապարհին և ապառաժին ընկած սերմերը

Բարդություն միջին

3
5. Որոմի առակի մեկնաբանում

Բարդություն միջին

3
6. Հիսուս խոսում է

Բարդություն միջին

3
7. Որոմների առակից պնդումներ

Բարդություն բարդ

4
8. Որոմների առակի բովանդակությունը և մեկնությունը

Բարդություն բարդ

4
9. Սերմնացանի առակի մեկնաբանում

Բարդություն բարդ

5
10. Սերմնացանի առակի բովանդակությունն ու մեկնությունը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար