Վերհիշի՛ր Սերմանցանի առակը և ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանները:
 
Առակում «փշերով ու մոլախոտերով լի» հողատարածքը բնութագրում է մարդկանց, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը, բայց , իսկ «պարարտ հողը»՝ նրանց, ովքեր :