Գրի՛ առ բաց թողնված բառերը:
 
Երբ սերմերը ծլում են և կանաչում, ագարակատիրոջ _____________ զարմանալով, թե որտեղից հայտնվեցին _____________, առաջարկում են տիրոջը մաքրել դրանք:
 
Պատասխան 1՝
 
Պատասխան 2՝