Նշի՛ր, թե մինչ Հիսուսին հավատալը ինչով է հայտնի եղել Պողոս առաքյալը:
 
 
0602024.jpg
Աղբյուրները
http://studiu-biblic.ro/wp-content/uploads/2017/06/0602024.jpg