Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հիսուս ընտրում է աշակերտներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հիսուս և առաքյալները

Բարդություն հեշտ

1
3. Սողոս

Բարդություն հեշտ

1
4. Առաքյալների զբաղմունքը

Բարդություն միջին

2
5. Պողոս առաքյալի գործերը

Բարդություն միջին

2
6. Հիսուսի գործերն ու հրաշքները

Բարդություն միջին

3
7. Մատաթիա և Պողոս առաքյալներ

Բարդություն բարդ

4
8. Առաջինը կանչված առաքյալները

Բարդություն բարդ

4
9. Հիսուսի 12 աշակերտները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար