Վերհիշել և գրի առնել բաց թողնված անունը:
 
Մի անգամ Հիսուս քայլելիս տեսավ ձկնորս եղբայրներ Հովհաննեսին և Հակոբոսին, Պետրոսին և  :