Գրի՛ առ այն երկու առաքյալների անունները, որոնք նշված չեն ստորև:
 
Հիսուսի աշակերտներն էին Պետրոսը, Անդրեասը, Փիլիպպոսը, Թադեոսը, Մատթեոսը, Թովմասը, Սիմոնը, Հուդան, Զեբեոսի որդի Հակոբոսն ու Ալփեոսի որդի Հակոբոսը:
 
Պատասխանը գրառելիս անունները միմյանցից անջատի՛ր ստորակետով:
 
Պատասխան՝