Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Հիսուս ընտրում է աշակերտներ 1Մ.
2. Պողոս առաքյալի գործերը 2Մ.
3. Հիսուս և առաքյալները 1Մ.
4. Հիսուսի 12 աշակերտները 5Մ.