Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Հիսուս ընտրում է աշակերտներ 1Մ.
2. Պողոս առաքյալի գործերը 2Մ.
3. Հիսուսի 12 աշակերտները 5Մ.
4. Հիսուս և առաքյալները 1Մ.