Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Բաղադրյալ ժամանակաձևի ճանաչում 1Մ.
2. Բայի ժամանակաձևի ճանաչում. անցյալ կատարյալի կազմում 4Մ.
3. Բայի եղանակների ճանաչում. դրական խոնարհում 2Մ.