Տրված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր ենթակայական դերբայը և որոշի՛ր դրա հոլովը: Դերբայը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով տրված է նախադասության մեջ:
 
1.Մինչև ուշ երեկո փողոցը լիքն էր լինում անցնող-դարձողներով:
 
Դերբայը՝ , հոլովը՝
                                              
2. Նա մշտապես շարքի սկզբում կանգնողն է. չէ՞ որ բոլորից բարձրահասակ է:
 
Դերբայը՝, հոլովը՝