Տվյալ սահմանումը ո՞ր դերբայինն է:
 
Ցույց է տալիս ստորոգյալի կամ բայական այլ անդամի արտահայտած գործողությանը համընթաց գործողություն: