Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Հարակատար դերբայի ձևաբանական հատկանիշները 1Մ.
2. Հարակատար դերբայի կազմում,սեռի որոշում 4Մ.
3. Հարակատար դերբայի ճանաչում 1Մ.
4. Հարակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ 2Մ.
5. Հարակատար դերբայի պաշտոնը. բայի լրացում 3Մ.