Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ա խոնարհման բայերի վաղակատար դերբայի զանազանում անորոշ, համակատար և անկատար դերբայներից 1Մ.
2. Անկատարից վաղակատարի կազմում 2Մ.
3. Ածանցավոր բայերի վաղակատար դերբայի ճանաչում, անկատարի կազմում 2Մ.
4. Վաղակատար դերբայի հայտնաբերում նախադասության մեջ, նրա վերջավորության որոշում 3Մ.
5. Վաղակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ, բայի կազմության որոշում 4Մ.