Բերված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր ժխտական դերբայը և որոշի՛ր այդ բայի սեռը:
 
1.Ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր…
 
Ժխտական դերբայը՝ , բայի սեռը՝
                                              
2.Արջը ժայռի տակ չէր կանգնի, կշրջանցեր, կմտներ մեղվանոց:
 
Ժխտական դերբայը՝ , բայի սեռը՝