Հետևյալներից ո՞րը անորոշ դերանուն չէ:
 
 
Ինչպիսի՞ դերանուն է դա: