Բերված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր ցուցական դերանունը և որոշի՛ր, թե ինչ է ցույց տալիս: Դերանունը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով հանդիպում է նախադասության մեջ:
 
1. Տնակի ձախ կողմում ժայռը ցածրանում էր, և այնտեղից երևում էին փարթամ արտերը:
 
   Ցուցական դերանունն է՝ , ցույց է տալիս՝  
 
2. Սա ինձ հանդիպած շինություններից ամենաշքեղն է:
 
  Ցուցական դերանունն է՝  , ցույց է տալիս՝