Բերված դերանունները դի՛ր սեռական հոլովով:
 
ինքը 
 
ով