Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Դերանունները դնել սեռական հոլովով 2Մ.
2. Դերանունները դնել հոգնակի թվով 2Մ.
3. Չհոլովվող դերանուններ 1Մ.
4. Դերանունների ճանաչում 2Մ.
5. Նախադասության մեջ որոշել դերանվան տեսակը 3Մ.