Հետևյալ նախադասություններից որո՞ւմ է հարցական դերանունը ստորոգյալի մաս. հարցական նշանները դրված չեն: