Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Գտնել փոխադարձ դերանունը 1Մ.
2. Փոխադարձ դերանունների հատկանիշները 1Մ.
3. Փոխադարձ դերանունները դնել բացառական և գործիական հոլովներով 2Մ.
4. Գտնել փոխադարձ դերանունը, որոշել ձևաբանական հատկանիշները 4Մ.
5. Որոշել փոխադարձ դերանվան պաշտոնը 7Մ.