Տրված նախադասություններից որո՞ւմ միայն մեկ գոյական կա:
 
 
Դո՛ւրս գրիր այդ նախադասության մեջ գործածված գոյականը: Վանդակում գոյականը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով հանդիպում է նախադասության մեջ:
  
Պատասխան՝ :