Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12.5Մ.
1. Տարբերակներում գոյականի ընտրություն 1Մ.
2. Նախադասության մեջ գոյականի ճանաչում 5Մ.
3. Գոյականի զանազանում ածականից 2.5Մ.
4. Գոյականի տարբերակում այլ խոսքի մասերից 4Մ.