Ո՞ր բաղադրյալ հատուկ անունն ունի այսպիսի գրություն. առաջին և երրորդ բաղադրիչները գրվում են մեծատառով, երկրորդը՝ փոքրատառով: