Ո՞ր բաղադրյալ հատուկ անունն ունի այսպիսի գրություն` առաջին երկու բաղադրիչները գրվում են մեծատառով, իսկ երրորդը՝ փոքրատառով: