Բերված տառակապակցություններից յուրաքանչյուրի դիմաց գրի՛ր թվային արժեքը (բառերով): 
 
1.  ՔՅԿէ -
 
2.  ԾԸ -