Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Բերված թվականները գրի՛ր առանձին վանդակներում՝ ըստ կազմության. եթե տվյալ կազմության թվականները մեկից ավելի են, իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով. գրի՛ր այն հերթականությամբ, ինչպես հանդիպում են բառաշարքում:
 
քսանհինգ, վաթսունութ, տասնչորս, քառասունհինգ, քսան, յոթանասուն
 
Պարզ 
 
Բարդ 
 
Ածանցավոր
 
Բարդածանցավոր