Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները:
 
6 ·55 ·5